JA Bulgaria

Вече над 20 години JA Bulgaria е водеща образователна организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. 

Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. 

JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество.

JA Bulgaria е член на JA Worldwide и JA Europe и годишно достига до над 40,000 ученици и студенти от 450 населени места в страната.

Министерство на финансите

Министерство на финансите координира в България въпросите в областта на финансовата грамотност. 

За тази цел преди няколко години бе създадена междуведомствена работна група, в която освен представители на изпълнителната власт и регулаторите на финансови услуги, широко са представени също неправителственият сектор в сферата на финансовата грамотност и защитата на потребителите на финансовите услуги, браншовите организации във финансовия сектор, участници от висшите училища и финтех сектора.

В своята работа Министерство на финансите и работната група се ръководят от европейския и международния опит в областта на финансовата грамотност, в т.ч. от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Министерството на финансите на Нидерландия. От 2020 г. Министерство на финансите е пълноправен член на Международната мрежа за финансово образование към ОИСР.

На 10 февруари 2021 г. Министерският съвет одобри Национална стратегия за финансова грамотност на Република България и План за действие (2021-2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност. При тяхното разработване и съгласуване са използвани добрите практики на европейско и глобално ниво. 

Тези документи, както и много допълнителна информация, са публикувани на страницата на Министерство на финансите, в секцията за финансова грамотност: https://www.minfin.bg/bg/1488.

Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката е активен участник вмеждуведомствената работна група по финансова грамотност, координирана от Министерството на финансите.

В допълнение към системните методически усилия за подкрепа на училищата в страната в преподаване на финансова грамотност, през последните години в календара за провеждане на ученически олимпиади и национални състезания на Министерството на образованието и науката, са включени две нови състезания: Национално състезание по финансова грамотност и Национално състезание "Практични финанси".Цитати