GMW-logo-white

Какво е Световната седмица на парите?

Световната седмица на парите (GMW) е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността относно важнността на финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. Тя е насочена към надграждащо развиване на знания, умения, нагласи и поведения, които са необходими на младежите, за да взимат осъзнати финансови решения, в резултат на които да постигат финансово благосъстояние и финансова устойчивост.


Световната седмица на парите се организира в глобален мащаб от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD/INFE).


През 2023 г. провеждането на Световната седмица на парите се координира от JA Bulgaria, с институционалната подкрепа и партньорство на
Министерството на финансите. Повече за институционалните партньори, можете да намерите тук.

Често задавани въпроси:

Има ли такса за участие

Абсолютно не! Участието в Световната седмица на парите е напълно доброволно.

Единственото, което искаме от вас, е да ни информирате за дейностите, които организирате по време на Седмицата.

Регистрирайте се за участие още днес!

Кой може да участва?

Всички заинтересовани на национално и международно ниво могат да се включат в Световната седмица на
парите, включително публични организации (Министерства, централни банки, финансови регулаторни органи и други), финансови институции и други асоциации, граждански организации, младежки организации, университети и училища, образователни и здравни професионалисти, родители и други организации, които имат роля в осигуряване на финансова грамотност за младите хора.

Прочетете повече в секциите „Регистрация“ и „Събития“!

Каква е целта?

Световната седмица на парите насърчава стремежа за повишаване на финансовата грамотност на младите хора. Водещата цел на инициативата е да обезпечи достъпа на децата и младежите до висококачествено финансово образование, да насърчи разбирането им за това защо парите имат значение и да ги подготви за вземане на рационални финансови решения.

Това се случва чрез организиране и участие в различни формати, като например иновационни лагери, дискусии, открити уроци. Регистрирайте се за участие в събитието и станете част от най-вълнуващата международна инициатива, свързана с финансова грамотност!

Как се провежда инициативата?

Накратко: организации и училища в целия свят провеждат свои собствени събития като част от активностите през Седмицата и споделят новини, снимки и информация с глобалните организатори и координатори.

Тази година JA Bulgaria организира четири национални инициативи. Освен тях са подготвени безплатни материали, които всяко училище може да изтегли и използва, за да организира свое собствено събитие в рамките на Седмицата. Достъпът до материалите е активен след регистрация.

След края на Световната седмица на парите JA Bulgaria ще събере и обобщи всички изпратени снимки, новини и детайли по проведените събития в страната. Тази информация ще послужи за изготвянето на световен доклад от глобалните организатори — Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Какво се случва по време на Световната седмица на парите?

По време на Световната седмица на парите, публичните, частните и организациите с нестопанска цел работят заедно, за да организират различни видове дейности за деца и младежи и да предизвикат интерес към финансовото образование чрез:

  • онлайн дейностиконкурси, снимки, състезания, онлайн семинари за финансова грамотност, онлайн стаи за финансово образование или други практически дейности;
  • посещения на банки, министерства, централни банки, фондови борси, валутни борси, парични музеи, местни бизнеси и глобални корпоративни компании;
  • финансови семинари и сесии;
  • панаири за финансова грамотност, отворени събития, съзтезания за финансова грамотност;
  • игри за финансова грамотност и спестявания, финансови футболни мачове;
  • конкурси за рисунки, снимки, съчинения, видеоклипове…

и още много!

Къде се случва Световната седмица на парите?

Навсякъде! Онлайн и офлайн по целия свят!

Световната седмица на парите е международна кампания, домакин на множество събития, дейности, проекти и състезания, организирани от над 170 държави в целия свят.

Всеки може да се включи след предварителна регистрация за провеждане на самостоятелни инициативи, като участник в един от конкурсите за ученици или като зрител на уебинара за възрастни и деца.

През 2020 г. форматът на провеждане на Световната седмица на парите се промени поради предизвикателствата, породени от пандемията с COVID-19.

Въпреки това тези предизвикателства правят разговорите за финансова грамотност с децата и младежите още по-уместни и важни, за да могат да се чувстват те уверени в своите умения и знания относно управлението на лични финанси. Ние насърчаваме всички да бъдат активни по време на Световната седмица на парите, но без да забравят да поставят здравето на участниците на първо място. 

Защо е важно от ранна възраст да учим децата и младежите за значението на парите?

Важно е децата и младите хора да развият стабилни финансови навици, знания, нагласи и поведения от най-ранна възраст, за да знаят как да управляват личните си финанси през целия живот и да бъдат овластени да вземат по-добри финансови решения за бъдещето си.

Препоръката на ОИСР относно финансовата грамотност насърчава правителствата и другите заинтересовани страни „да развиват финансова грамотност от възможно най-ранна възраст“ по теми и чрез канали, подходящи за възрастта на обучаемите.

Годишни отчети

Още за Световната седмица на парите може да научите от годишните отчети за провеждането в световен мащаб.

YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Instagram