GMW-logo-white

Какво е Световната седмица на парите?

Световната седмица на парите (GMW) е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността относно важнността на финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. Тя е насочена към надграждащо развиване на знания, умения, нагласи и поведения, които са необходими на младежите, за да взимат осъзнати финансови решения, в резултат на които да постигат финансово благосъстояние и финансова устойчивост.


Световната седмица на парите се организира в глобален мащаб от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD/INFE).


През 2024 г. провеждането на Световната седмица на парите се координира от JA Bulgaria
.

Често задавани въпроси:

Има ли такса за участие

Абсолютно не! Участието в Световната седмица на парите е напълно доброволно.

Единственото, което искаме от вас, е да ни информирате за дейностите, които организирате по време на Седмицата.

Регистрирайте се за участие още днес!

Кой може да участва?

Всички заинтересовани на национално и международно ниво могат да се включат в Световната седмица на
парите, включително публични организации (Министерства, централни банки, финансови регулаторни органи и други), финансови институции и други асоциации, граждански организации, младежки организации, университети и училища, образователни и здравни професионалисти, родители и други организации, които имат роля в осигуряване на финансова грамотност за младите хора.

Прочетете повече в секциите „Регистрация“ и „Събития“!

Каква е целта?

Световната седмица на парите насърчава стремежа за повишаване на финансовата грамотност на младите хора. Водещата цел на инициативата е да обезпечи достъпа на децата и младежите до висококачествено финансово образование, да насърчи разбирането им за това защо парите имат значение и да ги подготви за вземане на рационални финансови решения.

Това се случва чрез организиране и участие в различни формати, като например иновационни лагери, дискусии, открити уроци. Регистрирайте се за участие в събитието и станете част от най-вълнуващата международна инициатива, свързана с финансова грамотност!

Как се провежда инициативата?

Накратко: организации и училища в целия свят провеждат свои собствени събития като част от активностите през Седмицата и споделят новини, снимки и информация с глобалните организатори и координатори.

Тази година JA Bulgaria организира различни инициативи. Освен тях са подготвени безплатни материали, които всяко училище може да изтегли и използва, за да организира свое собствено събитие в рамките на Седмицата. Достъпът до материалите е активен след регистрация.

След края на Световната седмица на парите JA Bulgaria ще събере и обобщи всички изпратени снимки, новини и детайли по проведените събития в страната. Тази информация ще послужи за изготвянето на световен доклад от глобалните организатори — Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Какво се случва по време на Световната седмица на парите?

По време на Световната седмица на парите, публичните, частните и организациите с нестопанска цел работят заедно, за да организират различни видове дейности за деца и младежи и да предизвикат интерес към финансовото образование чрез:

  • онлайн дейностиконкурси, снимки, състезания, онлайн семинари за финансова грамотност, онлайн стаи за финансово образование или други практически дейности;
  • посещения на банки, министерства, централни банки, фондови борси, валутни борси, парични музеи, местни бизнеси и глобални корпоративни компании;
  • финансови семинари и сесии;
  • панаири за финансова грамотност, отворени събития, съзтезания за финансова грамотност;
  • игри за финансова грамотност и спестявания, финансови футболни мачове;
  • конкурси за рисунки, снимки, съчинения, видеоклипове…

и още много!

Къде се случва Световната седмица на парите?

Навсякъде! Онлайн и офлайн по целия свят!

Световната седмица на парите е международна кампания, домакин на множество събития, дейности, проекти и състезания, организирани от над 170 държави в целия свят.

Всеки може да се включи след предварителна регистрация за провеждане на самостоятелни инициативи, като участник в един от обявените събития.

 

Защо е важно от ранна възраст да учим децата и младежите за значението на парите?

Важно е децата и младите хора да развият стабилни финансови навици, знания, нагласи и поведения от най-ранна възраст, за да знаят как да управляват личните си финанси през целия живот и да бъдат овластени да вземат по-добри финансови решения за бъдещето си.

Препоръката на ОИСР относно финансовата грамотност насърчава правителствата и другите заинтересовани страни „да развиват финансова грамотност от възможно най-ранна възраст“ по теми и чрез канали, подходящи за възрастта на обучаемите.

Годишни отчети

Още за Световната седмица на парите може да научите от годишните отчети за провеждането в световен мащаб.

YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Instagram