2019

година

152 държави

2018

година

151 държави

2017

година

137 държави

2016

година

132 държави

Какво е Световната седмица на парите? 

Световната седмица на парите е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността относно важнността на финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. 

Тя е насочена към надграждащо развиване на знания, умения, нагласи и поведения, които са необходими на младежите, за да взимат осъзнати финансови решения, в резултат на които да постигат финансово благосъстояние и финансова устойчивост.

Световната седмица на парите се организира в глобален мащаб от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD/INFE). 

През 2021 г., провеждането на Световната седмица на парите се  координира от JA Bulgaria, с институционалната подкрепа и партньорство на Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката. Повече за институционалните партньори, можете да намерите тук.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧИЛИЩНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОМОГНЕТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДА ЗНАЯТ ПОВЕЧЕ ЗА СВЕТА НА ПАРИТЕ

От 2016 г. JA Bulgaria активно подпомага системата на училищното и предучилищно образование в страната, да се включи в Световната седмица на парите с реализирането на разнообразни формати налокално ниво.

Съвместно с Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката, през тази година сме подготвили интересни онлайн формати за деца, ученици и родители от цялата страна.

Не пропускайте възможността да участвате в националните събития като учители, родители, ментори и доброволци, като по този начин подкрепите по-доброто финансово бъдеще на младежите в страната!

Повече информация


Каква е целта на световната седмица на парите?

Световната седмица на парите насърчава стремежа за повишаване на финансовата грамотност на младите хора. Водещата цел на инициативата е да обезпечи достъпа на децата и младежите до високо качествено финансово образование, да насърчи разбирането за това защо парите имат значение и да подготви младежите за вземане на рационални финансови решения. 

Как работи кампанията за Световната седмица на парите?

Накратко, организации в целия свят провеждат свои собствени събития, като част от активностите през седмицата и споделят новини, снимки и информация с глобалните организатори. Новините за всички тези дейности са свързани помежду си чрез социалните медии и уебсайта на Световната седмица на парите.

къде се случва световната седмица на парите?

Навсякъде! Онлайн и офлайн! Световната седмица на парите в международна кампания, която съдържа множесто събития, дейности, проекти и състезания, организирани от над 170 държави в целия свят. 

Глобалната седмица на парите за 2021 се различава от инициативата през минали години, поради предизвикателствата, породени от пандемията с COVID-19. В същото време сега е по-важно и уместно от всякога да се продължат и подобрят разговорите с децата и младите хора по финансови въпроси, така че те да могат да се чувстват уверени в своите умения и знания относно управлението на финансовите въпроси. Ние насърчаваме всички да бъдате активни по време на Световната седмица на парите, като същевременно бъдате предпазливи и поставяте здравето на участващите в дейностите, част от Световната седмица на парите на първо място.


Защо е важно от ранна възраст да учим децата и младежите, че парите имат значение?

Важно е децата и младите хора да развият стабилни финансови навици, знания, нагласи и поведения от най-ранна възраст, за да знаят как да управляват личните си финанси през целия живот и да бъдат овластени да вземат по-добри финансови решения за бъдещето си. Препоръката на ОИСР относно финансовата грамотност насърчава правителствата и другите заинтересовани страни „да развиват финансова грамотност от възможно най-ранна възраст“ по теми и чрез канали, подходящи за възрастта на обучаемите.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Всички заинтересовани страни на национално и международно ниво могат да се включат в Световната седмица на парите,  включително публични организации (министерство на финансите и образованието, централни банки, финансови регулаторни органи и други), финансови институции и други асоциации, граждански организации, младежки организации, университети и училища, образователни и здравни професионалисти, родители и други организации, които имат роля в осигуряване на финансова грамотност за пладите хора. Научете повече тук. 

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ВРЕМЕ НА ГЛОБАЛНАТА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ?

По време на Световната седмица на парите, публичните, частните и организациите с нестопанска цел работят заедно, за да организират различни видове дейности за деца и млади хора и да предизвикат интерес към финансовото образование чрез:

  • онлайн дейности, конкурси за рисуване, снимки, есе и видео, онлайн семинари за финансово образование, онлайн стаи за финансово образование или други практически дейности;
  • посещения на банки, парламенти, централни банки, фондови борси, валутни борси, парични музеи, местен бизнес и глобални корпоративни компании;
  • финансови семинари и сесии;
  • панаири на финансово образование, събития на открития пазар, съзтезания за финансова грамотност;
  • игри за финансово образование и спестявания, финансови футболни мачове;
  • конкурси за рисунки, снимки, есе и видео...и още!

има ли такса за участие?

Абсолютно не! Всичко, което искаме от вас, е да ни информирате за всички дейности по време на Световната седмица на парите.